Ny dansk mikrofonteknologi sikrer bedre live lyd ved at minimere overhør mellem instrumenter og samtidig sikre en helt unik undertrykkelse af akustisk feedback.

Såvel ved live koncerter som live broadcast kan der opnås resultater som ikke er muligt med noget andet mikrofonværktøj på markedet, hvorved REMIC Microphones således sætter nye standarder i forbindelse med afvikling og optagelse af livelyd.

Violin

REMIC Microphones violin mikrofon V5200LB for live anvendelse monteret på instrument, har verdens højeste undertrykkelse af ambiente signaler på mere end 20dB hvor konkurrende instrument mikrofoner giver mellem 9 – 12 db´s ambient undertrykkelse.

Bemærkelsesværdig innovation

Det måske nok mest bemærkelsesværdige er, at der her er tale om en serie hi-definition kondensator mikrofoner baseret på helt nye teknologier og altså hverken dynamiske mikrofoner eller piezo elektriske elementer som man måske først ville forvente.

Og i og med at der er tale om kondensator mikrofoner, ja så er lyden også helt utrolig ærlig overfor instrumentet.

Udfordring

“Den største udfordring bliver uden tvivl at skulle ´omskole´ såvel teknikere som musikere til den nye teknologi” – erkender Thorkild Larsen, CEO for REMIC Microphones – og fortsætter –

“Mange – såvel musikere som teknikere er jo opfostret med en måske lidt ´forældet´akustisk lærdom – heldigvis er den nye generation af musikere og tekniker meget åbne for at lytte til og teste nye produkter og  på den måde  bidrage til såvel udvikling som udbredelse af fremtidens mikrofonværktøjer.

Groft fortalt har mikrofonværktøjer  gennem de sidste 70 år været bygget over samme teknologier hvor de enkelte producenter stort set blot har kopieret hinandens værk og langt hen ad vejen blot ændret lidt på form og farve” – udtaler Thorkild Larsen, – og fortsætter – “og udfra disse værktøjer er såvel musikere som teknikere blevet vant til at tænke og agerer på en bestemt måde”.

Helt forfra

REMIC mikrofonværktøjerne er opbygget helt fra bunden – eller med rette – ved at tage udgangspunkt i de enkelte instrumentgrupper og musikere som anvender disse – f.eks. ved at se på hvorledes lyden fra en violin egentligt opstår og forstærkes i selve instrumentet – og hvilke parametre som konstruktion, materialeanvendelse, artistens spilleteknik mm. har indflydelse på det endelige tonale resultat.

Således kan de enkelte tonale områder for f.eks. strenge instrumenter opdeles i 3 registre, et grundtoneregister som dækker de rent fundementale toner af instrumentet fra den laveste til den højeste grundtone som sammen med instrumentets primære overtone register forstærkes af instrumentets klangflade og som er afhængig af selve instrumentets konstruktionen, anvendte træsort som lak.

Derudover finder vi instrumentets sekundære overtoneregister som bliver dannet ved friktion mellen bue og strenge og her er afhænig af strenge type som bue og anvendte harapiks, buetryk og vinkel (mellem bue og streng) samt buens angrebspunkt på strengene har således alt sammen indflydelse på det samlede resultat.

Skræddersyede mikrofoner

I samarbejde med instrumentmagere, musikere og teknikere er de enkelte produkter blevet field-testet, tilrettet, field-testet igen, tilrettet igen – et utal af gange før det endelige produkt har været klar for produktion!

De enkelte REMIC produkter er som “skræddersyet” til hver enkel instrumentgruppe – oven i købet i to forskellige udgaver – en studie udgave og en live udgave. Dette grundet at der er tale om to vidt forskellige akustiske miljøer, hvor de forskellige modeller således er med til at sikre de absolut bedste betingelser for såvel instrument, musiker som lydtekniker.

Vi er godt klar over at dette kan være en “stor mundfuld” for både musikere og teknikere som langt hen ad vejen har været vant til at benytte “universal mikrofoner” der både kan anvendes på strygere, flygel, trommer og blæsere med mere. Men i og med at de forskellige instrumenter nu engang arter sig vidt forskelligt og derfor også signalmæssigt skal behandles forskelligt, har vi erfaret at der er et stigende behov for, blandt såvel semi- som professionelle- musikere og teknikere, at kunne have mulighed for at anvende nogle mikrofonværktøjer som retfærdiggør såvel instrument som musiker.

Vi ved at musikere investerer mange penge i de fine instrumenter. Derfor mener vi også at de skal have mulighed for at vælge det den helt rigtige løsning til præcis tonal gengivelse af vidunderet.

Den spæde start

Det hele startede i 1996 i et sparsomt indrettet værksted i et baglokale hos Nørgaard Recording Studio ved silkeborg.

Allerede i 1998 havde REMIC Microphones  (dengang 2R Danish AV Research red.) udviklet cartridge teknologien DBC (Direct Balanced Cartridge) – som sikrer en elektrisk balanceret signalkobling direkte mellem mikrofon-element og forforstærkerens balancerede indgang – hvilket skulle sikre en forbedret immunitet overfor indstrålingsstøj fra et stadigt stigende antal af trådløse enheder som benyttes i hverdagen.

Problematikken findes bla. beskrevet i den tidl. projektrapport “The Micromic Project” af 2R Danish AV Research fra 2002.

Flere mikrofonproducenter har nu, år efter, fulgt trop på dette felt, senest danske DPA Microphones.

Banebrydende teknologier

Derudover står REMIC MICROPHONES ligeledes bag udviklingen af teknologien SAMTM (Soundboard Area Microphone) – hvor lyden fra et instrument dels opfanges umiddelbart efter at de første luftmolekyler er sat i bevægelse af instrumentets klangflade – og dels i et begrænset og stærkt kontrolleret nærfelt som opfanger instrumentets overtone register – lyden fra instrumentet når altså mikrofonens membran, før den når at blive “forurenet” af andre uønskede lydindfald som rum reflektioner, PA og monitor lyd samt andre instrumenter på scenen.

Vha. en række beregningsmodeller for lineære/ulineære energiforskydningsprocesser (modsat at benytte rene akustiske beregningsmodeller  som i forbindelse med instrument akustik har sine naturlige begrænsninger) når vi også teknologier som ACB (Acoustic Channel Bridging).

Samlet set giver disse teknologier et enestående resultat hvor mikrofonens nærfelt nu antager en række dobbelt halvsfæriske karakteristikker samtidig med at det stærkt dæmpede ambiente lydfelt er bibeholdt som en omni-karakteristik – netop for at sikre uønsket faseforvrængning mellem mikrofon på kildeinstrument og mikrofoner ved andre instrumenter som monitorer på scenen, når musikeren bevæger sig rundt. – Altså et mikrofonværktøj med flere forskellige karakteristikker på samme tid, og således pt. det “stærkeste” mikrofonværktøj i livesammenhæng.

Den første serie produktion

I første produktions serie er der således tale om mikrofoner for strygeinstrument-gruppen som violin, bratsch, cello og kontrabas.

Senere vil mikrofonværktøjer til andre instrumentgrupper følge trop.

Men hele den grundlæggende mission med dette er jo i bund og grund at give artisterne de absolut bedste betingelser for at kunne formidle deres kunst til publikum – uden at skulle tænke på om lyden nu også er god nok eller være nervøs for at scenemonitoren pludseligt bidrager til et ordentligt feedback “hyl”.

Det har ganske enkelt været en meget lang process, men der er ingen tvivl om at strategien med at involvere såvel instrumentbyggere, musikere som lydteknikere helt fra starten i hvert enkelt projekt har haft endda meget stor effekt på udfaldet af de endelige produkter.

Links:

REMIC Microphones hjemmeside

REMIC Microphones Facebook

Alfa Audio Facebook

Interesseret i mere inspiration som i denne artikel?