D.W. Fearn VT-7 rør compressor

Markedet er oversvømmet af rørkompressorer der farver signalet i den ene eller anden retning. Unødig farvning af programmaterialet er ikke formålet med D.W. Fearn VT-7. Typisk er rørkompressorerkonstruktioner af enten VariMu- eller Opto-typerne. Heller ikke dette gør sig gældende her.

Selve kompressionskredsløbet er designet af Dave Hill (Cranesong, Dave Hill Designs, m.m.) over Pulse Width Modulation princippet – og udgangstrinnet er tilsvarende det i D.W. Fearn’s serie af rør-mikrofonforforstærkere.
Pulse Width Modulation (PWM) kompression er sonisk af den mest diskrete af alle typer. Maksimal kontrol over det dynamiske materiale, samtidig med minimal farvning.
PWM kompression-princippet er et af de mest komplekse og krævende designs i det analoge domæne, og det stiller de allerhøjeste krav til de anvendte komponenters præcision. De senere års teknologiske fremskridt har gjort det muligt af producere elektroniske komponenter med hidtil usete lave tolerancer. Af samme grund er der tidligere ikke lavet mange af den type kompressorer. Nogle af de få er Cranesong STC-8 & Trakkers, EMT 156 og PYE 4060. VT-7 er dog den første, og så vidt vides eneste, PWM baserede kompressor med rør udgangstrin.

Dave Hill har udtalt ”Pushing technology to its limits is a good thing. Copying vintage designs does not advance the sonic world.”
– og det er netop hvad Dave Hill og Douglas W. Fearn i samarbejde har gjort med VT-7’eren – gået forrest og pioneret udviklingen af professionelt audio udstyr.