Networking & Integration

d&b’s tilgang til netværk og integration sikrer omfattende remote control egenskaber, effektiv audio netværk muligheder, gnidningsfri kompabilitet og integration med tredieparts enheder i et lydsystem.
De fire kanalers D20 og D80, såvel som 10D og 30D, kan styres via ethernet via Open Control Architecture (OCA) protokollen, som er udviklet i samarbejde med d&b audiotechnik.
OCA er en åben standard protokol til brug ved integrering forskellige medieenheder i ét og samme netværk. Hele idéen bag OCA var at forbedre kompabiliteten mellem de forskellige enheder. Yderligere information kan findes på www.ocaalliance.com.
Den seneste generation af d&b’s forstærkere kan fortsat også kontrolleres via et eksisterende CAN-Bus netværk, som var den tidligere standard – og stadig bruges af både D6 og D12 forstærkerne.
Hvis man bruger R1 Remote softwaren, kan både ethernet (OCA) og CAN-Bus enheder kontrolleres på samme tid.
d&b audiotecknik’s DS10 Network Bridge agerer som interface mellem Dante protokollen og AES3 indgangene på forstærkerne.