MASELEC MTC-1X Mastering Transfer Console

Når der skal patches outboard ind i en signalkæde i et mastering setup er det svært at komme uden om en transfer console. MTC-1X har 3 sektioner; input, insert og monitor. Alt sker med tryk- og dreje-omskiftere for perfekt niveaumatch og nemt genskabning af tidligere setting.

I inputsektionen kan der vælges mellem to forskellige stereoinputs. Fasen kan vendes på left og right signalerne seperat hvis det skulle ønskes og begge sider kan, uafhængigt af hinanden trimmes i 0,5dB trin. Ydermere er der high- og low-pass filtre i inputsektionen.

Insertsektionen byder på et væld af features; de 6 seperate hardwirede inserts kan, med en trykomskifter, patches ind i signalvejen. Insert 1 giver mulighed for M/S processering og skulle det ønskes på insert 2 i stedet kan de to kanaler flippes. Samme flipfunktion er ved inserts 4 og 5. Parallelprocessering kan vælges på insert 2 og 4 hvis man f.eks. ønsker at lave parallelkomprimering.
Stereobredden på signalet kan ændres over 21 valgbare frekvenser og i 21 positioner. Alt under den valgte frekvens præsenteres som mono på outputtet – alt over går gennem imagefiltret.
Slutteligt er der er trim på outputtet – igen seperat på left og right i 0,5dB trin.

Monitorsektionen gør det muligt at lytte på de forskellige input, samt at bypasse hele processeringskæde, trimme output seperat for inputtet for at matche levels mellem processeret og uprocesseret signal, samt mono-lyt, seperat left og right monitorering, samt seperat Mid- og Side-monitorering. Der kan switches mellem to sæt monitors, samt metering og det hele har naturligvis både trim og dim funktioner.

MTC-1X er altså, med andre ord, en veritabel schweizerkniv af routing muligheder – et enestående sublimt stykke værktøj til masteringteknikeren!

Skriv eller ring til Torsten på kontoret for mere info.