logo-TTA-stagetracker

TTA – Total Theater Audio control

I 1999 blev John Skjelstad involveret i udviklingen af et trackingsystem. I modsætning til hidtidige tracking systemer til industriel brug som f.eks. til at holde styr på pakkeforsendelser, køretøjer o.lign., var dette tracking system specifikt designet til at tracke bevægelser af personer.

I kombination med dybdegående forskning og udvikling i trådløs teknologi og psykoakustiske principper vedr. retningsbestemmelse af lydkilder, grundlagde John i 2004 TTA – et projekt der var dedikeret til at udvikle og integrere disse teknologier til brug i underholdningsbranchen – primært til teaterbrug.

Siden grundlæggelsen har der været konstant udvikling af TTA Stagetracker. Komplekse algoritmer specialdesignede til at løse udfordringen med at flytte lydkilder nænsomt i det psykoakustiske felt. I simple vendinger er udfordringen at få PA-systemet til at gengive, ikke bare kunstnerne og lydeffekterne på scenen, men også hvor på scenen de befinder sig – i realtime.

Seneste version af Stagetrackeren gør det endda muligt at tracke senderen med 2 centimeters nøjagtighed – og så kan det nu også bruges til automatisk at styre følgespots og videokameraer!

Al software-udvikling, hardware-produktion og testning foregår i Stjørdal ved Trondheim i Norge.

TTAStagetracker