COVID-19 status – Alfa Audio

COVID-19 status – Alfa Audio – 18. marts 2020 I lyset af Coronasituationens hastige udvikling i Danmark, og for på bedste vis at imødekomme regeringens og syndhedsmyndighedernes anbefalinger, har vi besluttet, for så vidt muligt, at holde alle ansatte hjemme og dermed mindske risikoen for smitte. Vi vil dog holde kontoret åbent i de normale…

Aalborg Citykirke vælger EM Acoustics

Aalborg Citykirke voksede ud af sine fysiske rammer og flyttede til en ny og fuldt moderniseret bygning med bl.a. et auditorium med plads til 750 mennesker. Citykirken henvendte sig til os for at finde en god løsning, som ville sikre klar og konsistent lyd i hele rummet.

View Case Study

Primacoustic-løsning til Genelec

Når dine produkter er højttalere og du gerne vil præsentere dem bedst muligt, så skal rummet de er installeret i leve op til den samme høje standard. Det er her Primacoustic paneler kommer ind i billedet.

View Case Study